מי אנחנו

דף הבית » מי אנחנו

החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון בע"מ, הינה הזרוע הביצועית של המועצה האזורית דרום השרון.
החברה הוקמה בשנת 1995 ומאז מבצעת פרויקטים מניבים ברמה אזורית ומקומית, במטרה לייצר הזדמנויות כלכליות לפרויקטים לרווחת יישובי המועצה ותושביה.

החברה מבצעת את תפקידה בשיתוף פעולה מלא עם המועצה, תוך מחויבות עמוקה לתושבים, ושמירה על האיזון שבין צרכי הפיתוח לשימור אופיו הייחודי של המרחב המרחב הכפרי, איכות החיים והסביבה במועצה.

החברה יוזמת מתכננת ומלווה פרויקטים עתירי תקציב ומשאבים לטובת פיתוח המועצה. מייעצת ומסייעת ליזמים בכל הקשור להקמה וביצוע מיזמים לרווחת תושבי המועצה.
החברה פועלת החברה בשיתוף פעולה עם משרדי ממשלה וגופים ציבוריים נוספים (כגון רשות מקרקעי ישראל, הקרן לשיקום מחצבות, חברת חשמל, נתיבי ישראל ועוד).

כמחוללת שינוי כלכלי ומנוע לצמיחת מיזמים אשר ישפיעו על דמותה העתידית של המועצה.
עושה החברה הכלכלית שימוש במשאבים קיימים וחדשנות יזמית.
בעתיד מתכוונת החברה ליזום ולהניע פרויקטים לטובת הקהילה, ולהוביל את תחום העסקים הקטנים והבינוניים.

החברה עושה עבודתה במסירות וביעילות תוך עמידה לוחות זמנים ומסגרות תקציב.
לרווחת התושבים תוך שמירה על איכות חייהם במועצה.

מוזמנים להכיר את הפרויקטים אותם מובילה החברה הכלכלית בראייה הרחבה וביומיום בעובדים על זה, עסקים ותעשיה

דילוג לתוכן