חברי הדירקטוריון

דף הבית » חברי הדירקטוריון

חברי דירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון

 1. אושרת גני גונן – יו"ר (ח. מליאה) ראש המועצה
 2. אורי מרגלית – סגן ראש המועצה
 3. ישראל טייבלום- רמות השבים (ח. מליאה)
 4. מולי אורן- נירית (ח. מליאה).
 5. חגית אקיבוטי – עובדת מועצה
 6. ציפי וקנין – עובדת מועצה
 7. שרון סספורטס – מנכ"ל המועצה.
 8. מירב דוד – שדי חמד
 9. אופיר גרינברג – גני עם- משקיף
 10. מאיר לוי – חורשים (משקיף)
 11. ליאור גפן – עובד מועצה (משקיף)
 12. טובי מוזס – צור יצחק

ועדת מכרזים:

 1. צפי פלד – יו"ר.
 2. דוד משה – נווה ירק.
 3. שמוליק מריל
 4. יצחק אגוזי – גזבר מזכיר.
 5. אמיר כהן – מהנדס מועצה.
 6. בן ציון איתן- מנכ"ל.
 7. עו"ד דרור אפשטיין –יועמ"צ

ועדת ביקורת

 1. רונן ברקאי – יו"ר – גבעת חן.
 2. אייל מילר – גת רימון.
 3. שמוליק מריל – גבעת השלושה.
 4. רו"ח רואי מסורי – מבקר פנים

משתתפים

 1. אמיר כהן – מהנדס מועצה
 2. יצחק אגוזי – גזבר.
 3. בן ציון איתן- מנכ"ל.
 4. עו"ד דרור אפשטיין – יועץ משפטי
 5. זהבה אלעזר – מזכירת הועדה.
 6. אריק לייבוביץ – סמנכ"ל פיתוח עסקי
דילוג לתוכן