חברי הדירקטוריון

דף הבית » חברי הדירקטוריון

חברי דירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון

 1. אושרת גני גונן – יו"ר (ח. מליאה) ראש המועצה
 2. אורי מרגלית – סגן ראש המועצה
 3. מולי אורן- נירית (ח. מליאה).
 4. שרון סספורטס – מנכ"ל המועצה.
 5. מירב דוד – שדי חמד
 6. אופיר גרינברג – גני עם- נציג ציבור
 7. מאיר לוי – חורשים נציג ציבור
 8. ליאור גפן – עובד מועצה
 9. טובי מוזס – מתן – נציג ציבור
 10. מאיה עוז – מועצה
 11. תמי גלס – מועצה
 12. דורון צייזל – חבר מליאה

ועדת מכרזים:

 1. אורי מרגלית– יו"ר.
 2. דוד משה – נווה ירק.
 3. שמוליק מריל
 4. יצחק אגוזי – גזבר מזכיר.
 5. יונתן יוסטמן – מהנדס מועצה.
 6. בן ציון איתן- מנכ"ל.
 7. עו"ד דרור אפשטיין –יועמ"צ

ועדת ביקורת

 1. רונן ברקאי – יו"ר – גבעת חן.
 2. אייל מילר – גת רימון.
 3. שמוליק מריל – גבעת השלושה.
 4. רו"ח רואי מסורי – מבקר פנים

משתתפים

 1. יונתן יוסטמן – מהנדס מועצה
 2. יצחק אגוזי – גזבר.
 3. בן ציון איתן- מנכ"ל.
 4. ליאור גפן – מנהל תחום עסקי
 5. עו"ד דרור אפשטיין – יועץ משפטי
 6. זהבה אלעזר – מזכירת הועדה.
דילוג לתוכן