חזון החברה הכלכלית

דף הבית » חזון החברה הכלכלית

מפתחים היום בשביל המחר

החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון בע"מ תיזום ותפתח פרויקטים כלכליים מניבים לרווחת תושבי המועצה,
תוך שמירה על האיזון  בין צרכי הפיתוח לבין ערכי המועצה והמרחב הכפרי

דילוג לתוכן