מכרזים

דף הבית » מכרזים
מכרז פומבי לביצוע עבודות לטיפול ופינוי בוצה מבריכות לא פעילות במט"ש נחשונים הישן
קול קורא 2024/2 להשכרת כיתות בבית חינוך יצחק נבון להפעלת קייטנה
הזמנה להגשת הצעות לשכירות לא מוגנת של שני נכסים (בכפר מל"ל, כפר חיים)
מכרז פומבי מס' 5/2024 לייצור, אספקת והתקנת ריהוט אומן למוסדות חינוך בתחום מועצה אזורית דרום השרון מאי 2024
מכרז פומבי לטובת קבלת הצעות לרכש חשמל מיצרנים ו/או מספקים פרטיים
קול קורא להצטרפות למאגר היועצים של החברה בתחום תיווך ושיווק נדל"ן
טוען מכרזים נוספים
דילוג לתוכן