המכרז נסגר! 4/2022

מכרז פומבי מס' 4/2022
לייצור, אספקת והתקנת ריהוט אומן לגני ילדים ובתי ספר בתחום מועצה אזורית דרום השרון
מאי 2022

קראו עוד

המכרז נסגר! 3/2022

מכרז פומבי מתוקן מס' 3/2022
הזמנה לקבלת הצעות לאספקת והתקנת דשא סינטטי בתחום מועצה אזורית דרום השרון

קראו עוד