פארק תעשיות החדש דרום השרון

(א.ת. בנימין – שם זמני)

החברה הכלכלית אחראית על יזום, פיתוח וניהול פארק עסקים ותעשיות החדש- בנימין – פרויקט הדגל של המועצה בהיקף עבודות פיתוח של כ-250 מיליון ש"ח.

תוכנית שד/160 -תב"ע מאושרת משנת 2000, משתרעת על שטח של 816 דונם, לפיתוח ובניית אזור תעשיה. התקציב אושר בוועדת הפרויקטים של רשות מקרקעי ישראל, יזם התכנית. בימים אלה מתבצע מיתוג הפארק כפארק לתחומי החקלאות והסביבה ומתבצע תכנון ועריכת אומדנים.

המועצה דרך חכ"ל, משמשים קבלני ביצוע של רמ"י לפיתוח. תוך כדי עבודות הפיתוח ישווקו המגרשים.

גביית דמי הפיתוח היא על בסיס חוקי העזר של המועצה.

שלבמס' מגרשיםשטח /מ"רשטח בנוי/מ"ריעודים
א'17101,585130,930

משרדים, מסחר,

תעשיה ומלאכה

ב'1169,70172,942תעשיה, מסחר
ג'20132,300141,595תעשיה ,מסחר
סה"כ48303,586345,465

ליצירת קשר

זהבה אלעזר
כתובת מייל: Elazar@dsharon.org.il
טלפון: 03-9000620