אקופארק
עסקים ובילויים דרום השרון

החברה הכלכלית אחראית על יזום, פיתוח וניהול פארק עסקים ותעשיות החדש. פרויקט הדגל של המועצה בהיקף עבודות פיתוח של כ-250 מיליון ש"ח.

תוכנית שד/160 -תב"ע מאושרת משנת 2000, משתרעת על שטח של 816 דונם, לפיתוח ובניית פארק עסקים, בילוי ופנאי. יהיה זה פארק  לתחומי החקלאות והסביבה.

בימים אלה, משווקים המגרשים ע"י רשות מקרקעי ישראל. המועצה באמצעות החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון, משמשים קבלני ביצוע של רמ"י לפיתוח. תוך כדי עבודות הפיתוח ישווקו המגרשים. גביית דמי הפיתוח מתבצעת על בסיס חוקי העזר של המועצה.

שלבמס' מגרשיםשטח /מ"רשטח בנוי/מ"ריעודים
א'17101,585130,930

משרדים, מסחר, תעשיה ומלאכה

ב'1169,70172,942תעשיה, מסחר
ג'20132,300141,595תעשיה ,מסחר
סה"כ48303,586345,465
ליצירת קשר

זהבה אלעזר
כתובת מייל: Elazar@dsharon.org.il
טלפון: 03-9000620

הנחת אבן הפינה בנוכחות שרת הפנים אילת שקד