עובדים על זה

דף הבית » עובדים על זה

החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון בע"מ עוסקת ביזמות, תכנון, ניהול ופיתוח פרויקטים מניבים למועצה האזורית דרום השרון.

החברה פועלת להרחבת אזור התעשייה הקיים והקמת פארקי עסקים ותעשיות חדשים.
בפעילות השוטפת, החברה עוסקת במגוון פרויקטים לשימור הקיים ופיתוח חדש.

פיתוח וקידום ההרחבות ביישובי המועצה והמועצה השכנה ג'לג'וליה.
פיתוח ובניית תשתיות בישובים.
פרויקטים בתחום החדשנות והקמת מרכז חדשנות.
פרויקטים בתחום הסביבה והאנרגיה: מתקני ביוב וטיהור שפכים, פרויקט סולארי וגז.
שיקום מחצבות ועוד.

עוסקת בשיפור ושיקום מוסדות ציבור, מבנים ומתקנים בשטחי המועצה.
בטיפול ושדרוג מבני ציבור, גני ילדים ובתי"ס ושטחים ציבוריים, כולל בניית אגף חדש לתשושי נפש במרכז יום לקשיש.
מבצעת בפועל שדרוג קו ביוב חורשים –מט"ש איגוד ערים, מתקני תפיסת ביוב מקלקיליה.
יוזמת ומנהלת הקמת מערך גגות סולאריים במבנים ציבוריים ברחבי המועצה.

דילוג לתוכן