מכרזים סגורים

דף הבית » מכרזים » מכרזים סגורים
קול קורא 2024/2 להשכרת כיתות בבית חינוך יצחק נבון להפעלת קייטנה
הזמנה להגשת הצעות לשכירות לא מוגנת של שני נכסים (בכפר מל"ל, כפר חיים)
מכרז פומבי מס' 5/2024 לייצור, אספקת והתקנת ריהוט אומן למוסדות חינוך בתחום מועצה אזורית דרום השרון מאי 2024
מכרז פומבי לטובת קבלת הצעות לרכש חשמל מיצרנים ו/או מספקים פרטיים
קול קורא להצטרפות למאגר היועצים של החברה בתחום תיווך ושיווק נדל"ן
מכרז פומבי לאספקה, הקמה, התקנה ותחזוקה של מערכת ממוחשבת לקריאה וניהול מרחוק של מדי מים (קר"מ) כולל אספקה, התקנה ותחזוקה של מדי המים המותאמים למערכת הקר"מ עבור החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון בע"מ
טוען מכרזים נוספים
דילוג לתוכן