המכרז נסגר! מכרז 4/2021 לניהול צהרוני מ.א. דרום השרון

דף הבית » מכרזים » המכרז נסגר! מכרז 4/2021 לניהול צהרוני מ.א. דרום השרון

מכרז מספר 4/2021

לריכוז וניהול צהרונים וקייטנות בתחומי המועצה האזורית דרום השרון

החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון בע"מ (להלן: "המזמינה") מתכבדת להזמין בזה הצעות לריכוז וניהול צהרונים וקייטנות בתחומי המועצה האזורית דרום השרון לפי תנאי המכרז הנדון.

מפגש מציעים חובה יתקיים ביום ה' 13.6.2021 בשעה 10:00 במשרדי החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון

  1. שאלות הבהרה ניתן להעביר בכתב למזמין עד ולא יאוחר מיום ג' 15.6.2021 בשעה 12:00 באמצעות כתובת מייל arikl@dsharon.org.il.
  2. את ההצעה יש להגיש ידנית, בשני עותקים, ולמסור בתיבת המכרזים בקומת קרקע בבניין המועצה משרדי החברה הכלכלית, בקריית המועצה האזורית דרום השרון, נווה ירק, עד ליום א' 27.6.2021 בשעה 14:00.
  3. ניתן לרכוש את מסמכי המכרז בבניין המועצה משרדי החברה הכלכלית, בקריית המועצה האזורית דרום השרון, נווה ירק, תמורת סך של 1,000 ₪.

*רכישת מסמכי המכרז והשתתפות במפגש המציעים הינם תנאים להשתתפות במכרז.

 

 

סיור קבלנים 13/6 בשעה 10:00
ליצירת קשר
אריק לייבוביץ
arikl@dsharon.org.il
טל. 03-9000621

חומרי המכרז של המכרז נסגר! מכרז 4/2021 לניהול צהרוני מ.א. דרום השרון

דילוג לתוכן