כביש מס' 3

בהתאם לתכנית המתאר של המועצה, נסלל כביש עוקף ג'לג'וליה, אשר עוטף אותה מצפון ומזרח ומתחבר לכביש 5233.

תוך ניהול וביצוע הפיתוח והתשתיות לשכונת המגורים החדשה בג'לג'וליה, סללה החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון כביש באורך של 1.2 ק"מ.
בהתאם לתכנון, בוצעו קירות תמך מורכבות.

הכביש מיועד להיות כביש עוטף אשר יחבר את השכונות הצפוניות והמזרחיות  לכיוון כביש 5233.
לבקשת המועצה תוסיף החברה הכלכלית באמפרים להאטת התנועה.

דילוג לתוכן