שיקום מחצבת פוייר – טייבה

דף הבית » עובדים על זה » שיקום מחצבות » שיקום מחצבת פוייר – טייבה

החברה הכלכלית מקדמת את התב"ע ופרויקט שיקום המחצבה מזה שנים רבות.
שטח התוכנית הוא כ-300,000 מ"ר, נפח הטמנה כ-6,000,000 קו"ב.

מטרת התוכנית: "…שיקום המחצבה והחזרת השטח לייעודו ע"פ תמ"מ 21/3 – לשצ"פ, גן לאומי ושטח חקלאי ע"י מילוי שטחי המחצבה בפסולת יבשה.."

עיקרי התוכנית עוסקים בהקמת מנהלת מטעם המועצה והחברה הכלכלית, אשר תפעל להקמת מטמנה לפסולת יבשה בטווח של  15-20 שנים.

שיקום השטח יקודם גם בצורת שטחים ירוקים ו/או שטחי תעסוקה ומסחר.

דילוג לתוכן