המכרז נסגר! מכרז מס. 1/2021

נסגר!

מכרז פומבי מס' 2021/1

למתן שירותי הבטחת איכות לעבודות פיתוח א.ת. בנימין (פארק תעשיות החדש דרום השרון)

הזמנה לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי הבטחת איכות לעבודות פיתוח אזור תעשייה "בנימין" פארק תעשיות החדש דרום השרון

את כלל תנאי המכרז, החוזה, הנספחים ושאר מסמכי המכרז ניתן לקבל תמורת תשלום שלא יוחזר, בסך 1000 ₪ במשרדי החברה הכלכלית קריית המועצה, בסמוך לכניסה לישוב נווה ירק.

מבלי לגרוע מהאמור – מסמכי המכרז, וכן הודעות רלוונטיות למכרז, יפורסמו באתר החברה בקטגוריית מכרזים

https://www.dsharon.co.il/auction

השתתפות במפגש מציעים הינה חובה

המפגש ייערך ביום 5/4/2021 בשעה 10:00  בבוקר באמצעות תוכנת "זום".

יש להירשם מראש למפגש אצל גב' זהבה אלעזר בדוא"ל: elazar@dsharon.org.il

ולוודא אישור בטל. 03-9000620

ניתן לשגר שאלות הבהרה עד ליום 2021.4.6 בשעה: 13:00

את שאלות ההבהרה יש לשגר לדוא"ל elazar@dsharon.org.il
באמצעות קובץ word בלבד ולוודא קבלתו אצל גב' אלעזר בטל' .03-9000620

תאריך אחרון להגשת ההצעות: 18/4/2021 בשעה: 14:00

 

 

סיור קבלנים 5/4/2021
ליצירת קשר
שם איש קשר:
זהבה אליעזר
מייל: Elazar@dsharon.org.il
טלפון: 03-9000620

חומרי המכרז של המכרז נסגר! מכרז מס. 1/2021

דילוג לתוכן