שיקום מחצבות

דף הבית » עובדים על זה » שיקום מחצבות

נספח העוסק בשיקום מחצבות הוכנס בשנת 1973 לפקודת המכרות משנת 1925.
מטרת השיקום  להחזיר את השטח לייעודו המקורי או לאפשר המשך פיתוח בהתאם לתכנית המתאר.
בשנת 1978, הוקמה הקרן לשיקום מחצבות  שתפקידה לשקם אתרי כרייה וחציבה לאחר שהוכרזו כחוק כנטושים (לאחר שנוצלו בהם יתרות חומר הגלם).
הקרן מסייעת להכשיר את השטח על ידי שימוש בחומר מקומי, ועיצוב פני השטח לקראת ייעודו (לדוגמא תעשייה).
מנגנון המיועד לפתור את הבעיות הסביבתיות הנגרמות על ידי המחצבות.
החברה הכלכלית פועלת לשיקום המחצבות שבשטחי המועצה האזורית דרום השרון, באישור תכנית השיקום על פי חוק התכנון והבנייה.

החברה הכלכלית החלה בתהליך פינוי הבוצה שהצטברה במט"ש חורשים, כדי להחזיר את המקום לקדמותו.
החברה הכלכלית מקדמת את התב"ע ופרויקט שיקום המחצבה מזה שנים רבות. שטח התוכנית הוא כ-300,000...
שיקום אחת המחצבות הגדלות בארץ, צפונית לקיבוץ נחשונים, בפארק תעשיות חצב במועצה האזורית דרום השרון....
מחצבת ראש עמיר נמצאת דרומית לישוב צור נתן. שיקום המחצבה בתוכנית מחוזית שד/ 101/ 5....
דילוג לתוכן