המכרז נסגר! מכרזי דרושים כ"א

דף הבית » מכרזים » המכרז נסגר! מכרזי דרושים כ"א

8/2/2022

מכרזי דרושים כ"א לחברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון בע"מ

את הנוסחים המלאים והמחייבים של המכרזים ניתן לראות בלחיצה על שם המכרז בדף זה. (ו/או בחומרי המכרז)

מס' מכרז כ"אשם המשרהתנאי  שכראחוז משרה
01/2022מנהל אגף תרבות60%-70% משכר מנכ"ל100%
02/2022מנהל מחלקת אזורי תעשיה30%-40% משכר מנכ"ל50% (תתכן הגדלה בהמשך)
03/2022מנהל אגף פיתוח עסקי60%-70% משכר מנכ"ל100%
04/2022רכז צהרונים יישובי (2 משרות)מנהלי 7-9+ / מח"ר 37-39100%
05/2022מנהל אגף פיתוח הנדסי60%-70% משכר מנכ"ל100%

*בכל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.

את המועמדות בצירוף קורות חיים, המלצות ואסמכתאות המעידות על עמידה בתנאי הסף (תעודות השכלה, אישורי העסקה וכל מסמך אחר נדרש) יש להגיש באמצעות הדוא"ל בלבד בכתובת elazar@dsharon.org.il

עד ליום 27/02/2022. פניות שיגיעו לאחר מועד זה לא ידונו.

לברורים ווידוא הגעת המסמכים ניתן לפנות  לגב' זהבה אלעזר בטלפון 03-9000620.

*איוש המשרות מותנה באישור משרד הפנים.

תאריך אחרון להגשה עד ליום 27/02/2022. פניות שיגיעו לאחר מועד זה לא ידונו.
ליצירת קשר
זהבה אלעזר
elazar@dsharon.org.il
דילוג לתוכן