המכרז נסגר! מס' 01/2022  עבודות תכנון וביצוע מתקני תפיסת גלישות ביוב קלקיליה

דף הבית » מכרזים » המכרז נסגר! מס' 01/2022  עבודות תכנון וביצוע מתקני תפיסת גלישות ביוב קלקיליה

החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון בע"מ

מכרז פומבי מס' 01/2022 לביצוע עבודות תכנון וביצוע מתקני תפיסת גלישות ביוב קלקיליה

*** שימו לב, עדכון כתב כמויות ומענה לשאלות הבהרה 23/1/2022

מענה לשאלות הבהרה והודעה על עדכון כתב כמויות מס' 1
1 .מועד אחרון להגשת הצעות ללא שינוי – עד ליום 2022/1/30 בשעה 00:13 .
2 .תשומת לב המציעים לפרוטוקול סיור קבלנים שהופץ למשתתפים ביום 2022/1/17 ,
הכולל גם טופס הצעת מחיר מעודכן.
3 .החברה מבקשת להודיע כי בהתאם לדרישות חב' חוצה ישראל, קיימת דרישה להוספת
שסתום סגר סוף ק ו )קלפה( 20 "כולל מתאם אוגן ואוגן חופשי – מצורף תוכנית
4-22/125 מעודכנת ליום 22/1/18 בהתאם לדרישת חב' חוצה ישראל. כמו כן לכתב
הכמויות התיאורי נוסף סעיף 200.1.57 כדי לתת מענה לאותה דרישה.
מצורף תוכנית 4-22/125 מעודכנת ליום 22/1/18 וכתב כמויות תיאורי/פאושלי מעודכן
מיום 2022/1/23 ע"ס 325,884 ₪ ההנחה המוצעת/מחיר פאושלי לביצוע העבודות –
יתייחסו לכתב הכמויות המעודכן.
4 .במשרדי החברה התקבלו שאלות הבהרה, להלן השאלות ומענה החברה –

 

מכרז פומבי מס' 01/2022 לביצוע עבודות תכנון וביצוע מתקני תפיסת גלישות ביוב קלקיליה

החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון בע"מ מתכבדת להזמין בזה הצעות  לביצוע עבודות תכנון וביצוע מתקני תפיסת גלישות ביוב קלקיליה לפי תנאי המכרז הנדון.

סיור קבלנים (השתתפות חובה) – יתקיים ביום 16/1/2022 בשעה 13:00 . יציאה לסיור ממעבר אייל – בחניה.

מועד אחרון להגשת הצעות – את ההצעה יש להגיש ידנית, בשני עותקים, ולמסור בתיבת המכרזים בקומת קרקע בבניין המועצה משרדי החברה הכלכלית, בקריית המועצה האזורית דרום השרון, נווה ירק, עד ליום 30/1/2022 בשעה 13:00.

ניתן לרכוש את מסמכי המכרז בבניין המועצה משרדי החברה הכלכלית, בקריית המועצה האזורית דרום השרון, נווה ירק, תמורת סך של 1,000 ₪ + מע"מ

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם זהבה  בטלפון: 039000620

מיל – elazar@dsharon.org.il ולאשר שליחת המיל

סיור קבלנים: ביום 16/1/2022 בשעה 13:00 .תאריך אחרון להגשה: עד ליום 30/1/2022 בשעה 13:00.
ליצירת קשר
זהבה אלעזר טל. 03-90000620 מייל: dsharon.org.il
דילוג לתוכן