מכרז פומבי מס' 01/2022  עבודות תכנון וביצוע מתקני תפיסת גלישות ביוב קלקיליה

דף הבית » מכרזים » מכרז פומבי מס' 01/2022  עבודות תכנון וביצוע מתקני תפיסת גלישות ביוב קלקיליה

החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון בע"מ

מכרז פומבי מס' 01/2022 לביצוע עבודות תכנון וביצוע מתקני תפיסת גלישות ביוב קלקיליה

החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון בע"מ מתכבדת להזמין בזה הצעות  לביצוע עבודות תכנון וביצוע מתקני תפיסת גלישות ביוב קלקיליה לפי תנאי המכרז הנדון.

סיור קבלנים (השתתפות חובה) – יתקיים ביום 16/1/2022 בשעה 13:00 . יציאה לסיור ממעבר אייל – בחניה.

מועד אחרון להגשת הצעות – את ההצעה יש להגיש ידנית, בשני עותקים, ולמסור בתיבת המכרזים בקומת קרקע בבניין המועצה משרדי החברה הכלכלית, בקריית המועצה האזורית דרום השרון, נווה ירק, עד ליום 30/1/2022 בשעה 13:00.

ניתן לרכוש את מסמכי המכרז בבניין המועצה משרדי החברה הכלכלית, בקריית המועצה האזורית דרום השרון, נווה ירק, תמורת סך של 1,000 ₪ + מע"מ

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם זהבה  בטלפון: 039000620

מיל – elazar@dsharon.org.il ולאשר שליחת המיל

סיור קבלנים: ביום 16/1/2022 בשעה 13:00 .תאריך אחרון להגשה: עד ליום 30/1/2022 בשעה 13:00.
ליצירת קשר
זהבה אלעזר טל. 03-90000620 מייל: dsharon.org.il
דילוג לתוכן